Цінові тренди світової торгівлі продовольством і національні інтереси в продовольчій безпеці.

Автор(и)

  • K.A. Borisovskaya Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)

Ключові слова:

ціна на продовольство, світова торгівля, тренди, світові ринки продовольства, національні інтереси, аграрний бізнес

Анотація

У статті досліджені динаміка і специфіка прояву цінових трендів показників світової торгівлі продовольством у 2005-2011 рр. Виявлено якісні характеристики всесвітнього аграрного сектора як найбільш стійкого, слабо волатильного в періоди різких змін світової економіки; підтверджена гіпотеза про стійкість продовольчого виробництва як єдиної мегасфери світового рівня, що зберегла позитивну динаміку в кризовому 2009 р. Показано, що стратегічний глобальний тренд світової торгівлі та аграрного обороту до 2013 р. - стійке зростання світових цін експортованого продовольства. Оскільки в умовах зростання конкуренції на світових ринках продовольства формуються і особливі форми національних інтересів виробників і споживачів продукції даної сфери, то запропоновано їх ідентифікувати і враховувати у стратегії національної продовольчої безпеки Росії і України як великих агропроізводящіх держав світу та членів СОТ.

Біографія автора

K.A. Borisovskaya, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)

к.э.н., доцент кафедры экономической теории

Посилання

По данным ООН и ФАО, численность населения беднейших стран, испытывающих недостаток продовольствия, насчитывает 1 млрд. человек.

Минаев С. Зерно и мир. // Коммерсант-Власть № 45, 2012 г., с.20-21. www.kommersant.ru/doc/2060812.

Ушачев И.Г. Меры по обеспечению конкурентоспособности сельского хозяйства в условиях присоединения России к ВТО // АПК: Экономика, управление. - 2012. - № 9. - С. 9-13.; Ушачев И.Г. Государственная программа - основа формирования конкурентоспособного АПК в условиях ВТО // АПК: Экономика, управление. - 2012. - № 4.- С. 3-8.

Васильева Н.А., Сухорукова А.М. Интеграция России в мировой продовольственный рынок: теоретические и практические аспекты // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2012.- № 10. - С. 24-28.

Белякова А.М., Лубков А.Н. Россия и ВТО: новые реалии экономической действительности в сельском хозяйстве // Агропродовольственная политика России. - 2012. - № 7. - С. 7-13.

Сёмин А.Н. Оценка возможных последствий вступления России в ВТО для отечественных аграриев: взгляд из региона. // АПК: регионы России. - 2012. - № 5. - С. 9-14.

Мальцев А.А. АПК Урала: к последействию вступления в ВТО // Агропродовольственная политика России. - 2012. - № 1. - С. 33-35.

Алёшина В.А. Продовольственная безопасность и обеспечение экономической стабильности в условиях угроз глобализма // Актуальные проблемы экономики и права. 2012. № 3. С. 45-52.

Ерохин В.Л., Иволга А.Г. Поддержка сельского хозяйства в системе ВТО: перспективные направления для России // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2012. № 69. С. 66-69.

Рассчитано автором по: World exports in 1948, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003 and 2011// URL: http://www.wto.org/english/res_e/statis_e.

Growth in the volume of world merchandise exports and production, 2005-2011 // URL: http: // www. wto. оrg / english/res_e/statis_e/its2012_e (перевод с английского автора).

Индекс продовольственных цен ФАО. // URL: http: // www. fao.org / worldfoodsituation / wfs-home/ foodpricesindex/ru/

Составлено автором по: Индекс продовольственных цен ФАО. // URL: http://www. fao. org/ world foodsituation/ wfs-home/ foodpricesindex/ru/

Утверждена Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации // http://state.kremlin.ru/security_council/6752.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті