Інституційні виклики щодо формування нової регіональної політики в Україні

Автор(и)

  • S.O. Bila НІСД (м. Київ)

Ключові слова:

інституційні виклики, дисбаланси регіонального розвитку, модернізація, регіональний розвиток, нова регіональна політика, галузевий/секторальний підхід, просторовий підхід, державне управління регіонального розвитку, стратегія регіонального розвитку

Анотація

У статті розглянуто інституційні виклики, що впливають на формування нової регіональної політики в Україні. Серед системних проблем регіонального розвитку в Україні визначено: нестабільну динаміку відновлення економічного зростання, хронічні дисбаланси галузевого/секторального розвитку, дисбаланси просторового розвитку, системні проблеми державного управління регіонального розвитку. Досліджено вплив системних викликів у сфері координації реформ та інституційно-правового забезпечення регіонального розвитку. Підтверджено, що комплексне узгодження галузевого/секторального та просторового підходу до регіональної політики, підвищення ефективності державного управління регіональним розвитком, практичне впровадження триєдиного підходу до здійснення комплексу реформ, що реалізуються на місцевому, регіональному рівні – основа формування нової регіональної політики в Україні.

Біографія автора

S.O. Bila, НІСД (м. Київ)

проф., д.н.д.у., заслужений економіст України, завідувач відділу регіонального розвитку

Посилання

Перспективи та напрямки розвитку старопромислових регіонів України у посткризовий період. Аналітична доповідь / Ю.В. Макогон, І.М. Доля, Т.М. Медведкін, О.І. Снігова [та ін.] : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dn.niss.gov.ua/content/articles/files/criscb61f.pdf.

Федулова Л. Інституційне середовище інноваційного розвитку регіонів України / Л. Федулова // Економіст. – 2012. – № 5. – С. 38 – 42.

Толмачева А.Ф., Хахулин В.В., Тульку Я.И. О перспективах государственно-частного партнерства в инновационной сфере региона / А.Ф. Толмачева, В.В. Хахулин, Я.И. Тульку // Економічний вісник Донбасу. – 2012. – № 1 (27). – С. 231-238.

Сітнікова Н.П. Досвід стратегічного планування сталого розвитку у країнах Європейського Союзу / Н.П. Сітнікова // Економіка та держава. – Листопад 2012. – № 11. – С. 11 – 14.

Шевчук В.Я. Формування інноваційної моделі сталого розвитку України в посткризовий період / В.Я. Шевчук // Економічний часопис – XXI. – 2010. – № 1 – 2. – С. 6 – 8.

Геєць В.М., Семиноженко В.П. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. – Харків: Константа, 2006. – 272 с.

Баришнікова Л.П. Використання кластерного підходу в стратегічному плануванні (закордонний досвід)/ Л.П. Баришнікова // Економіка та держава. – 2012. – № 6. – С. 12-14.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:www. ukrstat.gov.ua

Про утворення Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку: постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 827 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/827-2012-п

Territorial Agenda of the European Union 2020. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.eu2011.hu/TA2020.

Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»: Указ Президента України від 12 бер. 2013 р. № 128/2013 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/128/2013/print1360002916026833#n22

Регіональний вимір соціально-економічного розвитку і засади нової регіональної політики. – К.: НІСД, 2013. – 82 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті