Про деякі аспекти функціонування вільних економічних зонах в країнах ОЧЕС.

Автор(и)

  • A.E. Anisimov Донецкий городской совет

Ключові слова:

вільні економічні зони, території пріоритетів розвитку, технопарки

Анотація

У статті наведено аналіз принципів формування та вдосконалення інституційних засад функціонування ВЕЗ в країнах ОЧЕС в контексті активізації інтеграційних процесів. Відзначено, що спеціальний режим господарської діяльності застосовується при необхідності встановлення особливих умов господарювання на певній території держави, у певній галузі економіки або в ході виконання відповідного договору. Досліджено причини законодавчого закріплення спеціального режиму господарювання. Детально проаналізовано трансформація вільних економічних зон в особливі економічні зони в Російській Федерації. Дана оцінка функціонуванню спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні та Донецькій області та їх вплив на регіональну і національну економіку. Визначено перспективи розвитку ВЕЗ і ТПР Донецької області. На основі дослідження досвіду Російської Федерації, обґрунтовано, що технопарки в Україні повинні залишитися і мати новий виток розвитку. Це дозволить вийти на нові щаблі розвитку економіки України. Обґрунтовано доцільність надання особливого статусу прикордонним територіям.

Біографія автора

A.E. Anisimov, Донецкий городской совет

к.э.н., начальник главного экономического управления

Посилання

Законодавча та нормативно-правова база діяльності спеціальних економічних зон в Україні / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України – К. : Віпол, 2004. – 670с.

Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015рр.) «Шляхом європейської інтеграції»/А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін.// Національний ін-т стратегічних досліджень; Ін-т економічного прогнозування НАН України. – К., 2004.-416 с

Внешняя торговля и оффшор за рубежом : [Электронный ресурс] // Интернет-база данных «Polpred». – Режим доступа: http://www.polpred.com/free/sector/175

Попов М. СЭЗы: быть или не быть? : [Электронный ресурс] / М. Попов // Фонд «Эффективное управление». – Режим доступа : http://www.feg.org.ua/ru/news/foundation_press/212.html

Макогон Ю.В, Кравченко В.О. Підходи до оцінювання результатів функціонування спеціальних режимів інвестування в Україні /Ю.В. Макогон., В.О. Кравченко/ // Економічні Есе. Випуск №19., Спеціальні економічні зони і території пріоритетного розвитку України.-Київ.: Інститут реформ.-2005р.-стр.81-88.

Ляшенко В.И. Регулирование развития экономических систем: теория. Режимы, институты/ В.И. Ляшенко/Монография/- ДонНТУ, 2006,- 668с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті