Health care sector services and quality of life: Lithuanian case.

Автор(и)

  • J.A. Ciburiene Kaunas University of Technology, Lithuania

Ключові слова:

health care, quality of life, workforce

Анотація

The analysis showed that the country's development level directly influences the level of health care sector and vise versus. The paper analyzes the health services sector and its changes in Lithuania, describes the essence quality of life. Health sector expenditure is an investment for the present and future of various levels, both for individual and society as a whole.

Біографія автора

J.A. Ciburiene, Kaunas University of Technology, Lithuania

Professor

Посилання

Bjornberg, A., Garrofe, B. C. (2009). Euro Health Consumer Index 2009. Report. Health Consumer Powerhouse.

Buivydas, R., Černiauskas, G., Černiauskas, N., Grybauskas, V.J., Jankauskienė, D., Kairys, J., Kairys, Z., Kalėdienė, R., Kumpienė, J., Panovas I., Sužiedelytė, O. (2010). Lietuvos sveikatos sektorius amžių sandūroje. Vilnius, Sveikatos ekonomikos centras.

Čaplikas, V. (2006). Kaimiškųjų vietovių įtaką Lietuvos regionų gyvenimo kokybei ir sanglaudai. Mokslinio tyrimo ataskaita.

Čiutiene, R., Adamoniene, R. (2009). Interaction between Employee’s Interests and Attitude Towards Work as Well as Influence When Forming Career. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics (5), 48-55.

Euro Health Consumer Index 2006. (2006). Health Consumer Powerhouse.

EUROSTAT. (2010).

Furmanavičius, T. (2001). Gyvenimo kokybės tyrimai medicinoje. Biomedicina. T.1, Nr.2.

Jankauskienė, D., Pečiūra, R. (2007). Sveikatos politika ir valdymas. Vadovėlis. Vilnius, Mykolo Romerio universitetas.

Janušonis, V. (2008). Sveikata ir valdoma sveikatos priežiūra: sampratos, sąsajos, kryptys, vadybiniai aspektai. Monografija. Klaipėda, S.Jokužio leidykla-spaustuvė.

Kazlauskaite, R., Buciuniene, I. (2008). The Role of Human Resources and Their Management in the Establishment of Sustainable Competitive Advantage. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics (60), 78-84.

Kalėdienė, R. (2004). Šiuolaikinės vadybos sistemos svarba Lietuvoe sveikatos sistemos reformų plėtrai. Medicina. (Kaunas), 40 (9).

Kilijoniene, A., Simanaviciene, Z., Simanavicius, A. (2010). The Evaluation of Social and Economic Development of the Region. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics 21(1), 68-79.

Learn how we calculate the Qualiry of Life Index. (2010). International Living. http://internationalliving.com/2010/02/learn-scores-quality.

Lloyd, J.,Wait, S. (2005). Integrated care: a guide for policymakers. London, Alliance for Health and Future.

Lietuvos statistikos departamentas, (2010). http://www. stat.gov. lt.

Milaševičiūtė, V., Pukelienė, V., Vilkas, E. (2006). Indeksas gyvenimo kokybei matuoti: analizė, vertinimas ir tyrimas Lietuvos atveju. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. Kaunas: VDU, Nr.39.

Paslaugos 2007. (2008). Vilnius, Statistikos departamentas.

Sakalas, A. (2008). Human Resources Management as Science and Studies at KTU Economics and Management Faculty. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics 4(59), 46-52.

Snieska, V., Bruneckiene, J. (2009). Measurement of Lithuanian Regions by Regional Competitiveness Index. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics 1(61), 45-57.

Susniene, D., Burkauskas, A. (2009). The Concepts of Quality of Life and Happiness – Correlation and Differences. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics (3), 48-55.

Sveikatos sistemos įstatymas, 1994, Valstybės žinios, 1994, Nr.63-1231.

Šumskienė, J. (2005). Gyvenimo kokybės įvertinimas ir praktinė reikšmė. Gydymo menas 10. http://www.medicine.lt/index.php?pagrid=leidiniai&subid=gm&strid=2491

Vitunskienė, V., Jazepcikas, D., Janušauskaitė, G. (2007). The uneveness of life quality in Lithuania‘s rural areas: economic and social dimensions. In Proceedings of International Symposium „The Role of Social Capital and Grass-Roots in Initiatives in Rural Development. Zhytomyr, 1(8): 263-270.

Акопян, А.С., Шиленко, Ю.В., Юрьева, Т.В. (2003). Индустрия здоровья: экономика и управление. Москва, Дрофа.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті