Деякі особливості формування інноваційної політики та проблеми фінансування підприємств у післякризовий період.

Автор(и)

  • H.O. Chernichenko ДонНУ
  • O.M. Chernoivanova ДонНУ

Ключові слова:

інноваційна політика, післякризовий період, фінансування, підприємницька діяльність, національна економіка

Анотація

Мета даного дослідження полягає в тому, щоб на основі комплексного підходу показати механізм формування системи фінансового забезпечення підприємства для підвищення ефективності розвитку національної економіки у післякризовий період. Для розв'язання проблем формування інноваційної політики підприємств України, щодо ефективного використання фінансових ресурсів необхідна виважена довгострокова стратегія держави, спрямована на розвиток підприємств, яка б спиралася на інтереси основних суб'єктів підприємницької діяльності і відображала реальний стан у розв'язанні основних соціально-економічних проблем країни.

Біографії авторів

H.O. Chernichenko, ДонНУ

д. е. н., професор, декан економічного факультету

O.M. Chernoivanova, ДонНУ

к. е. н., доцент кафедри Розвитку і розміщення продуктивних сил, економічного факультету

Посилання

Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015. Національна доповідь /За ред. В. М. Гейц. – К.: НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.

Статистичний щорічник України за 2009 рік / Держкомстат України / За ред. О.Г. Осауленко – К.: Консультант, 2010 - 566 с.

Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави. Національна доповідь / За ред. В. М. Гейця. – К.: НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.

Бланк І.А. Управління формуванням капіталу .- К.: Ніка-Центр. Ельга-Н., 2000 .- 510 с.

Дорошенко І.В. Глобальна світова фінансова криза та її вплив на розвиток економіки України / / Проблеми системного підходу в економіці .- 2008 .- № 3.

Єгоров П.В., Андрєєва. Г. Діагностика управління фінансовою діяльністю підприємства: Монографія.-Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2005. - 202 с.

Петленко, Ю. В. Фінансовий менеджмент / Ю. В. Петленко. - К.: Кондор, 2007. - 295 с.

Попов В.Ю. Потоки фінансових ресурсів в Україні / /Фінанси Україні.-2008.- № 5.- с.78-86.

Шіндірук І.П. Вартісні особливості моделювання управління борговими зобов'язаннями підприємств / / Фінанси України. - 2009.- № 2.- С. 99 -110.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті