Обґрунтування організаційно-економічних засобів управління комерційним ризиком в системі економічної безпеки суб’єктів підприємництва регіону.

Автор(и)

  • I.R. Udud Львівська комерційна академія

Ключові слова:

економічні засоби, комерційний ризик, управління

Анотація

Проаналізовано та обґрунтовано організаційно-економічні засоби управління комерційним ризиком в системі економічної безпеки суб’єктів підприємництва регіону.

Біографія автора

I.R. Udud, Львівська комерційна академія

аспірант

Посилання

Вербицька Г. Л. Методичні основи оцінки економічного ризику в діяльності підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Г.Л. Вербицька; Нац. трансп. ун-т. — К., 2005. — 19 с.

Грабчук О.М. Фінансово-економічний механізм ризик-менеджменту підприємства: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.М. Грабчук; Н.-д. фінанс. ін-т при М-ві фінансів України. — К., 2006. — 20 с.

Коваленко Ю. О. Механізм адаптації підприємств до ризику: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Ю.О. Коваленко; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2003. — 18 с.

Маловичко А.С. Економічний ризик: його сутність, властивості та причини виникнення / А. С. Маловичко; Торгівля і ринок України. Зб. наук. пр. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. – Вип. 16, т. ІІ. – С. 458-466.

Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання / Л. І Донець; Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 317 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті