Особливості формування потенціалу промислового підприємства.

Автор(и)

  • R.O. Tolpezhnikov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Анотація

Розглянуті особливості формування потенціалу підприємства, запропонована концепція управління потенціалом підприємства і його оцінки.

Біографія автора

R.O. Tolpezhnikov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

к.е.н., доцент

Посилання

Самоукин А.И. Потенциал нематериального производства – М.: Знание, 1991. – С.5.

Управление социалистическим производством: Словарь под ред. Козловой О.В. – М.,1983.

Попов Е., Ханжина В. Структура рыночного потенциала предприятия // Проблемы теории и практики управления. – 2001. - № 6.

Мерзликина Г.С., Шаховская Л.С. Оценка экономической состоятельности предприятия: Монография / ВолгГТУ, Волгоград, 1998. – С.63.

Ревуцкий Л.Д. Потенциал и стоимость предприятия. – М.: Перспектива, 1997. – С.7.

Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка / Н.С. Краснокутська. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004.- 352 с.

Гавва В.Н. Потенціал підприємства: формування та оцінювання/ В.Н. Гавва, Е.А. Божко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004.- 224 с.

Попов Е. В. Рыночный потенциал предприятия/ Е.В. Попов. - М.: Экономика, 2002. – 559 с.

Толпежников Р.А., Тернавський Ю.И. Экономический механизм управления потенциалом промышленного предприятия //Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць.- Маріуполь: ПДТУ, 2010.- Т.-3 - С. 23 - 27.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті