Състояние и динамика на външната търговия на България със страните от организацията за Черноморско Икономическо Сътрудничество.

Автор(и)

  • Krasimira Slaveva СА „Д. А. Ценов” – Свищов, България

Ключові слова:

ЧЭС, внешняя торговля, торговое сальдо, региональное сотрудничество

Анотація

В данной статье исследуется внешняя торговля Болгарии со странами ЧЕС.

Біографія автора

Krasimira Slaveva, СА „Д. А. Ценов” – Свищов, България

гл. ас. д-р

Посилання

Величкова, Н. Статистически методи за изучаване и прогнозиране на развитието на социално- икономически явления. София, Изд. “Наука и изкуство”, 1981.

Величкова, Н., В. Павлова. Статистически методи във външната търговия. София, УНСС, 2003.

Маринов, В. Отвореност и растеж на националната икономика. София, Годишник УНСС, 2006.

Маринов, В. Отворената икономика. София, Университетско издателство “Стопанство”, 2004.

Рангелова, Р. Международни икономически сравнения. Методология и анализ. София, „НЕКСТ”, 2003.

Рангелова, Р. България в Европа. Икономически растеж през ХХ век. София, Академично издателство „ Проф. Марин Дринов”, 2006.

Тодоров, Т. Международни икономически сравнения (компаративистика). Свищов, АИ „Ценов”, 2008.

Хаджиев, В. Статистика на външната търговия. Варна, “Наука и икономика” ИУ Варна, 2007.

Външна търговия. София, НСИ, 1995-2009.

Информационен бюлетин на БНБ. София, БНБ.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті