Роль економічних преференцій в активізації економічного розвитку регіонів.

Автор(и)

  • O.V. Svidrak Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

Ключові слова:

економічні преференції, податкові пільги, митні платежі, інвестиційна привабливість регіону, інвестиційна активність регіону, інвестиційний клімат, інвестиційний потенціал регіону, економічний розвиток

Анотація

Метою дослідження є визначення ролі економічних преференцій у підвищенні рівня інвестиційної привабливості, активності регіону та їх вплив на рівень економічного розвитку на регіональному рівні.

Біографія автора

O.V. Svidrak, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

асистент кафедри «Фінанси»

Посилання

http://uk.wikipedia.org/wiki/Преференція.

Коментар до Митного кодексу України / За ред. П.В. Пашка, М.М. Каленського. -К.: Юстініан, 2004. - 721 с.

Мєшко О.І., Меєшко В.А., Регіональні аспекти інвестиційної привабливості - http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vcndtu/2010_41/15.htm.

Cидоренко І.В. Теоретико-методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості регіону. - http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vcndtu/2010_44/20.htm.

Кремень О.І., Куберка В.І. Особливості оцінювання інвестиційної привабливості регіону. - http://dspace.academy.sumy.ua/bitstream/123456789/622/1/kremen5.pdf/

Cалимов Л.Н. Сущность инвестиционной активносты и её значение в управлении региональной экономикой. - http://www.lib.csu.ru/vch/147/014.pdf.

Шевченко О.В. Інвестиційна активність регіонів України: вплив на економічне зростання // Стратегічні пріоритети, 2009. - №1(10). – С.175-181.

Скоробогатова Н.Є. Інвестиційна активність регіонів України // Наукові вісті НТУУ «КПІ», 2009. - №5. – С.30-40.

Мірошниченко П.І. Активізація використання інвестиційного потенціалу регіону: Автореф. дис. к-та ек. наук: 08.00.05 / Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Донецьк, 2007. – 20с.

Ткачук В.Р. Організаційний механізм формування та нарощування інвестиційного потенціалу регіону: Автореф. дис. к-та ек. наук: 08.00.05 / Полтавський національний технічний університет. – Полтава, 2008. – 20с.

Жулавський А.Ю., Говорун Я.В. Інвестиційний потенціал регіону в системі еколого-економічних відносин // Вісник НТУ «ХПІ», 2010. - №7 «Технічний прогрес і ефективність виробництва». – С.70-77.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті