Особливості визначення категорії «міграція висококваліфікованої робочої сили».

Автор(и)

  • Yu.V. Orlovska ДВНЗ «ПДАБА» (Дніпропетровськ)
  • I.Ye. Relina ДВНЗ «ПДАБА» (Дніпропетровськ)

Ключові слова:

міграційні процеси, міжнародна трудова міграція, висококваліфікована робоча сила, віртуальна міграція

Анотація

У статті наведено результати аналізу формування та особливостей визначення категорії «міграції висококваліфікованої робочої сили». Доведено, що в сучасних умовах виникла нова форма міжнародної трудової міграції, а саме «віртуальна міграція». У звязку з цим обґрунтовано авторське визначення економічної категорії «міграція висококваліфікованої робочої сили».

Біографії авторів

Yu.V. Orlovska, ДВНЗ «ПДАБА» (Дніпропетровськ)

д.е.н., проф., зав. каф. міжнародної економіки

I.Ye. Relina, ДВНЗ «ПДАБА» (Дніпропетровськ)

аспірант каф. міжнародної економіки

Посилання

Дугинец А.В. Международній аутсорсинг как фактор глобализации нац..экономик // Вісник Донецького університету. – Серія В: Економіка і право. - №2.- 2010. - С. 101 -106

Todaro M.P. Economic Development / M.P. Todaro, S.C. Smith. - Delhi, 2004. - (Eighth Edition). - 827 p.

Mann C. Globalization of IT services and white collar jobs: the next wave of productivity growth / C. Mann //International Economics Policy Brief. -December 2003. (№PB0 3-11). - 13 p.

PricewaterhouseCoopers «Managing mobility matters - a European perspective». 2002.

Пуригіна О.Г. Міжнародна міграція: навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.Г. Пуригіна, С.Е. Сардак. – Київ : Видавничий центр "Академія", 2007. – 312 с.

Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри: (Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія, практика): Енциклопедія / Упоряд. Ю.І. Римаренко. – К.: Довіра, 1998. – 912 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті