Управління трудовими потоками на глобальному ринку праці.

Автор(и)

  • N.Ye. Muromets Донецький національний університет

Ключові слова:

трудові потоки, управління, глобальний ринок праці, кваліфіковано робоча сила, рухи робочої сили

Анотація

В статті визначено основні характеристики і особливості руху трудових потоків на глобальному ринку праці в сучасних соціально-економічних умовах, проведено аналіз домінуючих форм руху трудових потоків на глобальному ринку праці, довгострокових тенденції, які обумовлюють зростання міжнародної міграції професіоналів, характеру протікання внутрішньокорпоративних рухів трудових потоків кваліфікованої робочої сили в межах великих об’єднань і економічних утворень. В роботі запропоновано напрями щодо регулювання трудовими потоками на макрорівні управління.

Біографія автора

N.Ye. Muromets, Донецький національний університет

к.е.н., доц. кафедри управління персоналом і економіки праці

Посилання

Муромець Н.Є. Сутність логістичного управління потоками трудових ресурсів/ Н.Є.Муромець // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций. Сб. научн. трудов.- Донецк: ДонНУ, 2009.–С.1219-1225.

Миротин Л.Б. Эффективная логистика/ Л.Б. Миротин.- М.: Экзамен, 2002.-160с.

Фролова Л.В. Логістичне управління підприємством: теоретико-методологічні аспекти: монографія/ Л.В. Фролова.– Донецьк: ДонДует ім.Туган-Барановського, 2004.- С.31-40.

Gera S. International Mobility of Skilled Labour: Analytical and Empirical Issues, and Research Priorities / S. Gera, S A Laryea, T. Songsakul. - Ottawa: Government of Canada– 2004.

Муромець Н.Є. Сутність логістичного управління потоками трудових ресурсів/ Н.Є.Муромець// Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций. Сб научн. трудов.- Донецк: ДонНУ, 2009.- С.1219-1225.

Муромець Н.Є Забезпечення ефективного управління внутрішніми трудовими потоками/ Н.Є. Муромець// Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сб.науч.трудов. Донецк: Донну.-2010.- Ч1.-С.152-155.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті