Трансформація фінансового ринку України в посткризовий період.

Автор(и)

  • H.H. Muzychenko ДонНУ

Ключові слова:

трансформація, фінансовий ринок, ринок капіталу, ліквідність, криза

Анотація

У статті розглянуті та проаналізовані процеси трансформації українського фінансового ринку як сегмента світового ринку капіталу, покликаного акумулювати й перерозподіляти внутрішні й зовнішні фінансові ресурси, забезпечувати заощадження коштів інвесторів, направляти потік капіталів у реальну економіку.

Біографія автора

H.H. Muzychenko, ДонНУ

доцент кафедри «Міжнародна економіка»

Посилання

Рибак С.О., Коваль О.П. Інституційні інвестори фінансової системи: сучасний стан та перспективи розвитку / С.О. Рибак, О.П. Коваль. Фінанси України. – 2010. - №10. – С.60-65.

Вовк В., Махота А. Аналітичний інструментарій оцінки динамічних конкурентних переваг банку з урахуванням їх стійкості у довгостроковій перспективі [Текст] / В. Вовк, А. Махота // Вісник НБУ. - №12. – С. 22-27.

Міщенко В.І. Особливості посткризового реформування фінансового сектору України / В.І. Міщенко. Фінанси України. – 2010. – №10. – С.3-14.

Петров М., Плисецкий Д. Трансформация глобальных финансов: «скорая помощь» в кризис или устойчивая тенденция / М. Петров, Д. Плисецкий. Мировая экономика и международные отношения. – 2010. - №7. – С.7-29.

Клинов В. Особенности современной динамики мирового хазяйства / В. Клинов. Вопросы экономики. – 2010. - №9. – С.78-92.

Коваленко В.В. Дослідження рівня конкуренції на ринку банківських послуг України / В.В. Коваленко. Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - № 7 (26). - С. 97.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті