Новий бюджетний кодекс України: ризики та можливості для економічного зростання.

Автор(и)

  • O.O. Moldovan Національний інститут стратегічних досліджень

Ключові слова:

бюджетний кодекс, бюджетна система, бюджетна реформа, бюджетні механізми

Анотація

В статі проаналізовано зміни, які новий Бюджетний кодекс вносить до бюджетної системи України, а також нові можливості які вони відкривають для підвищення ефективності функціонування бюджетного механізму. Ідентифіковано низку ключових проблем, які стали наслідками недоопрацювань та прорахунків, допущених в ході бюджетної реформи. Cформульовано низку завдань, реалізація яких дозволить підвищити ефективність бюджетних механізмів стимулювання економічної активності.

Біографія автора

O.O. Moldovan, Національний інститут стратегічних досліджень

завідувач сектору грошово-фінансової стратегії відділу економічної стратегії

Посилання

Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин / І. О. Луніна. – К.: «Наукова думка», 2006. – 432 с.

Єфименко Т. І. Бюджетна політика України в системі інструментів конкурентоспроможності держави / Т. І. Єфименко // Демографія та соціальна економіка. — 2008. — № 2. - С. 42-51.

Базилевич В. Д. Державні фінанси. Навчальний посібник / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик - К.: АТІКА, 2002.-368с.

Опарін В. М. Бюджетна система : навч.-метод посібник для сам. вивч. дисц. / [Опарін В.М. Малько В. І., Кондратюк С. І., Коломієць Г. Б.]. – К.: КНТЕУ, 2002. – 336 с.

Загорський В. С. Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку: моногр. / В. С. Загорський. – Х.: ІНЖЕК, 2008. – 288 с.

Пасічник Ю. В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні: Монографія. / Ю. В. Пасічник – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2005. – 642 с.

Бюджетний кодекс України. Затверджений Верховною Радою України 21 червня 2001 року з послідуючими змінами і доповненнями. — К: Знання, 2004. — 108 с.

Бюджетний кодекс України Затверджений Верховною Радою України 8 липня 2010 (№ 2456-VI) // Відомості Верховної Ради. – 2010. - № 50-51. - Ст. 572.

Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / За редакцією О. В.Турчинова і Ц. Г. Огня. - К.: Парламентське вид-во, 2002. - 320 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті