Структурні деформації та диспропорції та конкурентоспроможність економіки України.

Автор(и)

  • A.I. Mokii Львівська комерційна академія
  • M.I. Fleichuk Львівська комерційна академія
  • A.M. Humeniuk Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Ключові слова:

конкурентоспроможність економіки, структурні диспропорції та деформації, економічна безпека, міжнародна економічна інтеграція

Анотація

Розглядаються проблеми загроз економічній безпеці держави та зниження конкурентоспроможності економіки внаслідок структурних деформацій та диспропорцій, пов’язаних з інтенсифікацією зовнішньо- економічних інтеграційних процесів.

Біографії авторів

A.I. Mokii, Львівська комерційна академія

д.е.н., проф.,

M.I. Fleichuk, Львівська комерційна академія

д.е.н., доц.

A.M. Humeniuk, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

к.е.н., доц.

Посилання

Полунєєв Ю. Конкурентоспроможність економіки як національна ідея №10 (538). – 2005. – 19-25 березня.

Мокій А. Регіонально-секторальна модель зовнішньоекономічної інтеграції: передумови і стратегія реалізації. – Львів: Коопосвіта, 1999. – 345 с.

Мокій А., Янків М. Концепція інноваційного менеджменту як напрям посилення конкурентоспроможності економіки// Вісник ТАНГ. - Спец. випуск №18-2.-2001.-С.60-66.

Уряд на своєму засіданні розглянув питання розподілу коштів, отриманих від приватизації „Криворіжсталі. Прес-служба Кабінету Міністрів [Електронний ресурс] // Урядовий портал. – Режим доступу: http://www.kmu. gov.ua/control/uk/ publish/article ?art_id=23579224&cat _id=1084 18065.

International Monetary Fund [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/ 2008/02/ weodata/weoselagr.aspx.

Макроекономіка. Політика. Світові процеси: Щотижневий аналітичний моніторинг/ Засновник – Інститут стратегічних оцінок Благодійного фонду Леоніда Кучми. – Випуск 103. – 20 – 26 грудня. – К.: Інститут стратегічних оцінок (ІСО), 2008. – 29 с.

Офіційна веб-сторінка Міжнародного валютного фонду [Електронний ресурс] . – Режим доступу : www.imf.org.ua.

Веб-сторінка Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bank.gov.ua.

Квайзер В. Інтеграція України у світову економіку. Яким чином, як швидко та навіщо / В. Кайзер, Ф.Вінцент // Україна на шляху до Європи / І. Акімова, Д. Біль, Г. Брюкер и др.; За ред. Л.Хоффманна, Ф.Мьоллерс; Вступ. сл. В.Ющенка, В.Мюллера; Пер. з англ. А.Гур’янової. – К.: Фенікс, 2001. – 343 с. – ISBN 966-7558-96-7.

Офіційна веб-сторінка Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

Українська трудова міграція. українська всесвітня координаційна рада [Електронний ресурс] // Прес-служба УВКР Українська трудова міграція. – 2008, 04 квітня. ]. – Режим доступу: http://www.uvkr. com.ua/ua/news/ ukr_trud_migracija.html.

Жаліло Я.А. Тенденції трудової міграції з України до країн СНД : аналітична записка (Моніторинг соціально-економічних індикаторів) [Електронний ресурс] / Я.А. Жаліло; Відділ економічної та соціальної стратегії.– НІСД, 2008. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/ Monitor/januar2009/11.htm.

Червоножка В. Справжнє обличчя українського заробітчанина / В.Червоножка // Новинар: громадянсько політичне видання. – К.: „Прес-центр” – 2008, 22 грудня.

Кузів О. Проблеми незаконної міграції [Електронний ресурс] // Укрінформ. – Київ: Укрінформ: Українське національне інформаційне агентство. – 19 серпня – Режим доступу: http://svit.ukrinform.ua/Bangladesh/ bangladesh. php?menu=ukrinform.

Бакалець Л. Угода про реадмісію: нелегальних мігрантів в Україні стане більше? [Електронний ресурс] / Леся Бакалець // Радіо Свобода: інформаційне агентство. – 2008, 24 серпня. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/ content/ Article/1140733.html.

Офіційна веб-сторінка Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.worldbank.org.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті