Компаративний аналіз інституціонального забезпечення туристичної діяльності в Україні та Польщі.

Автор(и)

  • Yu.V. Mihushchenko Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові

Ключові слова:

туристична діяльність, державна туристична політика, польський досвід

Анотація

Розглянуто державне регулювання туристичної сфери України та Польщі. Проаналізовано діяльність туристичних організацій та основні нормативно-правові документи в сфері туризму, окреслені їх недоліки. Визначено аспекти польського досвіду регулювання туристичної діяльності для адаптації в межах реалізації державної туристичної політики України.

Біографія автора

Yu.V. Mihushchenko, Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові

старший науковий співробітник

Посилання

Бойко М., Гопкало Л. Засади формування пріоритетних напрямів туристичної політики України // Регіональна економіка. – 2005. - № 1. – С. 222-229.

Жукова М.А. Управление индустрией туризма в современных условиях : автореф. дис…. д-ра экон. наук : 08.00.05 / Жукова Марина Александровна, 2003. – 25с.

Семиволос П. Нас багато, туризм не подолати? // Дзеркало тиждня. – 2005. – №13(541). – С.23.

Мігущенко Ю.В. Державне регулювання туристично-рекреаційної сфери України як передмова підвищення конкурентоспроможності туристичної галузі // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сб. науч. трудов. – Донецк: ДонНУ, 2007. – С. 1317-1325.

Положення про Міністерство культури та туризму: [затверджено указом Президента України від 2 грудня 2005 р. № 1688/2005]. // Міністерство культури та туризму України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mincult.gov.ua.

Про затвердження Положення про Державну службу туризму та курортів: [постанова Кабінету міністрів України від 13 лютого 2006 р. № 132]. // Міністерство культури та туризму України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mincult.gov.ua.

Інтернет-ресурс Міністерства економіки Республіки Польща. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mg.gov.pl.

Гаагська декларація з туризму // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Зб. норм.-прав. актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченко; Київ, ун-т туризму, економіки і права. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 640с. (Сер. «Туризм і право». Станом на 1 травня 2002 р.). – C. 63-68.

Про туризм : [закон України від 15 вересня 1995 р. № 324/95-ВР]. // Інтернет-ресурс Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки : [постанова Кабінету мінстірів України від 29 квітня 2002 р. № 583]. // Інтернет-ресурс Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

Інтернет-ресурс Інституту туризму Республіки Польщі. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.intur.com.pl.

Інтернет-ресурс Всеукраїнської громадської організації «Туристична асоціація України». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tau.com.ua.

Михайленко А., Миронюк М. Украинская туристическая инфраструктура // Украинский туризм. – 2008. – №1. – С. 73-74.

Національний туристичний офіс // Новости турбизнеса. – 2008. – №22(120). – С.9.

Інтернет-ресурс Польської палати туризму. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// pit.org.pl.

Смирнов Т. Что может Федерация работодателей в сфере туризма // Новости турбизнеса. – 2008. – №19(117). – С. 11.

Інтернет-ресурс Всеукраїнської Федерації роботодавців в сфері туризму. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.frtu.org.ua.

Інтернет-ресурс Польської туристичної організації. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.pot.gov.pl.

Dyrda Grażyna. Polska Organizacja Turystyczna jako podmiot wspierajacy rozwòj turystyki na Podkarpaciu // Wymiary aktywnności samorządòw lokalnych w obszarach wspòłpracy transgranicznej / Red. naukowa M. Karapyta, K. Rejman. – Jarosław : Instytut Stowarzyszenie Połsko-Ukraińskie, 2007. – 474 c.– С. 69-80.

Щурек В., Литвиненко П. Польський центр туристичної інформації: Хочемо зацікавити українських туорператорів і допомогти їм розширити свою пропозицію // Новости турбизнеса. – 2008. – №14(112). – С. 10-11.

Самойлов Ю. Антикризисная Польша // Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса «Украинский туризм». – 2009. – №4. – С. 40-41.

Про внесення змін до Закону України «Про туризм» : [закон України від 18 листопада 2003 р. № 1282 IV]. // Інтернет-ресурс Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

Подорожній Г. Шляхом чи стежиною піде український туризм після ухвалення нового закону про нього // Дзеркало тижня. – 2004.– № 3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zn.kiev.ua/ie/show/478/45319/.

Бажал І. Туризм у законі // Дзеркало тижня. – 2002. – № 49(424). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zn.kiev.ua/ie/show/424/37124/.

Будько Є., Шкіря І. Закон туристичного тяжіння // Міжнародний туризм. – 2003. – №6. – С.124- 125.

О комплексном туризме, комплексном отдыхе и комплексных турах: [Директива Совета 90/314/еэс от 13 июня 1990 г. (oj 1990 l 158/59)]. // Московская Государственная Юридическая Академия, кафедра права Европейского Союза, Центр права Европейского Союза. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eulaw.edu.ru/documents/legislation/svob_peredv/tourizm.htm.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o uslugach turystycznych. // Міністерство економіки Польщі. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mg.gov.pl.

Про затвердження Програми розбудови туристичної інфраструктури за напрямами національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей у 2004-2010 рр. : [постанова Кабінету міністрів України від 12 травня 2004 р.]. // Kабінет міністрів України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.org.ua.

Стратегія розвитку туризму і курортів : [розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. N 1088-р.]. // Kабінет міністрів України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.org.ua.

Strategia rozwoju turystyki w latach 2001 – 2006. Rządowy program wsparcia rozwoju turystyki w latach 2001 – 2006. // Міністерство спорту та туризму Республіки Польща. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://msport.gov.pl/strategie-turystyka.

Strategia rozwoju turystyki w latach 2007 – 2013. // Міністерство спорту та туризму Республіки Польща. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://msport.gov.pl/strategie-turystyka.

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року : [затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. N 1001]. // Інтернет-ресурс Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nsrr.gov.pl.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті