Таксономія невизначеності трендів світової економіки в контексті забезпечення фінансової стабільності національних економік.

Автор(и)

  • Ye.O. Medvedkina Донецький національний університет (Україна)

Ключові слова:

фінансова безпека, економічна безпека, національна економіка, глобальний розвиток, державна політика

Анотація

Метою дослідження є розробка теоретико-методологічних засад щодо забезпечення фінансової безпеки національних економік в умовах невизначеності глобального розвитку.

Біографія автора

Ye.O. Medvedkina, Донецький національний університет (Україна)

к.е.н., доцент кафедри "Міжнародна економіка", докторант Національного інституту стратегічних досліджень (м. Київ)

Посилання

Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) [Текст] / О. Барановський. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 759с.

Василик О. Фінансова безпека // Економічна енциклопедія: У 3 т. – Т.3 / О. Василик , С. Мочерний С. – К.: Вид.центр «Академія», 2002 – 952 с.

Власюк О.С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку / О.С.Власюк; Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України. – К., 2008. – 48с. – Бібліогр.: с.43-46.

Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення / В.Т. Шлемко, І.Ф. Бінько [Текст]: монографія. — К. : НІСД, 1997. — 144 с. — (Сер. "Нац. безпека"; Вип. 2). — ISBN 966-554- 002-5.

Концепція фінансової безпеки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // www.ufs.com.ua

Концепція економічної безпеки України // Ін-т екон. прогнозування; кер.проекту В.М.Геєць. – К.: Логос, 1999. – 56 с.

Кульпінський С. Роль фінансової безпеки України в поглибленні інтеграційних стосунків з європейськими країнами [Текст] / С.Кульпінський // Фінансова консультація. – 2000. - №5. – С. 34-38.

Сухоруков А.І. Проблеми фінансової безпеки України [Текст]: монографія / (Передмова акад. НАН України С.І. Пиріжкова). – К.: НІПМБ, 2004. – 117с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті