Розвиток взаємодії держави, бізнесу й суспільства.

Автор(и)

  • O.V. Martiakova Інститут економіки промисловості НАНУ, Донецьк

Ключові слова:

взаємодія, бізнес, суспільство, партнерство

Анотація

Сформульовано моделі й основні принципи взаємодії соціальних партнерів держави, бізнесу й суспільств при реалізації проектів. Запропоновано основні напрями щодо розвитку механізмів та інструментів взаємодії соціальних партнерів в інституціональному середовищі України.

Біографія автора

O.V. Martiakova, Інститут економіки промисловості НАНУ, Донецьк

д.е.н., професор

Посилання

Brand R., Gaffikin F. Collaborative Planning in an Uncollaborative World // Planning Theory, 2007, No. 6, pp. 282-312.

Certo S. Modern Management: Concepts and Skills (11th Edition) / S. Certo, T. Certo. – Upper Saddle River: Prentice Hall, 2008. – 624 p.

Ethier W.J. The theory of trade policy and trade agreements: A critique / W.J. Ethier // Philadelphia. – University of Pennsylvania, 2005. – 37 p.

Gorodnichenko Y., Svejnar J., Terrell K. Globalization and Innovation in Emerging Markets. – The World Bank, 2009, WPS4808, 48 p.

Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / В.М. Геєць . – К.: НАН України. Ін-т екон. та прогнозув НАН України, 2009.–864 с.

Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки / О.А.Грішнова. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. - 254 с.

Бандур С.І. Система пріоритетів державної політики зайнятості в парадигмі формування інноваційної моделі розвитку економіки України / Бандур С.І. // Ринок праці та зайнятість населення.–2008.–№1.–С.10–15.

Богиня Д. П. Регулювання соціально-трудових відносин на ринку праці в умовах міжнародної інтеграції / Д. П. Богиня // Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць. – Випуск 32. – Одеса: ОДЕУ, 2008. – С. 39–46.

Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: [Монография] / А. М. Колот.– К.: КНЕУ, 2005. – 230 с.

Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы : учебник для вузов / А. М. Бабич, Л. Н. Павлова. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 687 с.

Ржаницына Л.С. Доходы: уровень, дифференциация, гарантии /Ржаницына Л.С. – М.: Профиздат, 1991.– 158 с.

Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора и некоммерческих организаций / Жильцов Е.Н. – М.: изд-во МГУ, 1995.– 185 с.

Михеев В.А. Основы социального партнерства: теория и политика Учеб. для вузов. – М.: Экзамен, 2001. – 448 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті