Пошук


 
Номер Назва
 
2014 Основні тенденції розвитку інноваційного та наукового потенціалу регіонів України Анотація  PDF
S. Greben
 
2014 Інноваційно-орієнтоване управління соціально-економічного розвитку регіону Анотація  PDF
E. Vlizlo, I. Vlizlo
 
2013 Удосконалення системи професійного розвитку працівників на підприємстві - важлива складова забезпечення інноваційного розвитку економіки. Анотація
A.N. Boyko
 
2014 Динамічні характеристики соціально-економічного розвитку регіонів України Анотація  PDF
V. Darmogray, V. Gusak
 
2012 Стратегічні пріоритети стимулювання розвитку малого підприємництва на місцевому (регіональному) рівні Анотація  PDF
O.A. Batalov, V.I. Zhuk
 
2012 Науково-методичні засади оцінки соціально-економічної ефективності регіональної соціальної політики Анотація  PDF
N.A. Baltachejeva
 
2013 Моделювання ефективної фінансової стратегії ТНК в умовах глобального економічного середовища Анотація  PDF
I. Avanesova
 
2014 Методологічні основи стратегічного планування регіонального розвитку Анотація  PDF
S. Drobot
 
2014 Стратегічне програмування соціально-економічного розвитку регіону Анотація  PDF
T. Dernova
 
2012 Збільшення чисельності соціально відповідальних підприємств в Україні як фактор активізації розвитку міжнародного співробітництва Анотація  PDF
T.V. Gorohova
 
2013 Інвестиційний потенціал галузі: теоретичні підходи щодо визначення суті. Анотація
N.E. Shvetzova
 
2014 Формування механізму управління сталим розвитком національних соціально-економічних систем Анотація  PDF
M. Savchenko
 
2012 Сучасні підходи до розробки і реалізації стратегій розвитку регіонів Анотація  PDF
S.M. Gavrylenko, M.A. Solod
 
2013 Розвиток форсингу інноваційних досліджень як механізм підвищення ефективності внутрішньо фірмової інтеграції. Анотація  PDF
G.G. Turalina
 
2014 Управління реалізацією стратегії регіонального розвитку. Анотація  PDF
V. Mylenkyy
 
2013 Можливості впровадження системи оцінки рівня сталого розвитку банківської системи в Болгарії Анотація
B. Bozhinov
 
2013 Особливості формування міжнародної конкурентоспроможності України в контексті інноваційного розвитку єврорегіону «Донбас». Анотація  PDF
O.V. Taranich
 
2014 Анагенез інформаційно-комунікаційних технологій як каталізатор розвитку електронної торгівлі Анотація  PDF
S. Malovychko
 
2013 Потенціал кластерного підходу у стимулюванні структурної модернізації національного господарства України Анотація  PDF
O.I. Bilyi
 
2014 Аналіз моделей сталого розвитку регіону Анотація  PDF
M. Goncharenko
 
2013 Особливості розвитку кластерів в Україні та їх вплив на структурну модернізацію національного господарства. Анотація  PDF
V. Rusan
 
2014 Якість міського середовища та якість життя – головні критерії розвитку міста Анотація  PDF
D. Lomonosov
 
2013 Інституційні виклики щодо формування нової регіональної політики в Україні Анотація  PDF
S.O. Bila
 
2013 Дослідження способів вимірювання економічного зростання і розвитку. Анотація
М. Movsisyan
 
2014 Наукові підходи до визначення напрямів трансформації економіки регіону Анотація  PDF
S. Lyshko
 
1 - 25 з 51 результатів 1 2 3 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо