Пошук


 
Номер Назва
 
2010: частина ІІ Фінансові результати діяльності банківської системи в умовах регіональних проявів глобальної кризи. Анотація  PDF
V.M. Tkachenko
 
2013 Сталий розвиток інфраструктури країн ЧЕС у контексті створення транскордонних промислових кластерів. Анотація  PDF
A. Taranich
 
2013 Інвестиційна діяльність у будівництві Азербайджану Анотація
I. Hasanov
 
2010: частина ІІ Визначення складових елементів конкурентоспроможності національної економіки в контексті розвитку економічного співробітництва. Анотація  PDF
L.V. Semkova
 
2013 Особливості видів і напрямів бенчмаркінгу транспортного підприємства Анотація
V. Shuklina, A. Bairova
 
2011: частина ІІ Формування міжнародної конкурентоспроможності країн в рамках ЧЕС і ГУАМ. Анотація  PDF
O.V. Taranych, A.V. Taranych
 
2012 Сучасний стан та чинники фінансового розвитку економік країн ОЧЕС Анотація  PDF
T.V. Marena
 
2010: частина ІІ Конкурентна інвестиційна позиція України в умовах регіоналізації світового господарства. Анотація  PDF
O.B. Nikitina
 
2013 Детермінанти європейської моделі конкурентоспроможного розвитку макрорегіонів. Анотація  PDF
A.V. Shishackiy
 
2011: частина ІІ Структурні деформації та диспропорції та конкурентоспроможність економіки України. Анотація  PDF
A.I. Mokii, M.I. Fleichuk, A.M. Humeniuk
 
2012 Аналіз факторів впливу на міжнародну конкурентоспроможність України та напрями її підвищення Анотація  PDF
E.G. Zhnakina
 
2010: частина ІІ Дослідження стратегічних альтернатив реформування вугільної галузі України. Анотація  PDF
S.M. Havrylenko, K.Yu. Mamchenko
 
2013 Особливості формування міжнародної конкурентоспроможності України в контексті інноваційного розвитку єврорегіону «Донбас». Анотація  PDF
O.V. Taranich
 
2011: частина І Державний раціоналізм в управлінні вугільною галуззю як чинник підвищення її конкурентоспроможності. Анотація  PDF
S.M. Havrylenko, K.Yu. Mamchenko
 
2012 Технологічна складова конкурентоспроможності національної економіки Анотація  PDF
O.A. Bezzubchenko
 
2010: частина І Кoнцептуaльнi pекoмендaцiї щoдo poзвитку cпiвpoбiтництвa в paмкaх Євpopегioну «Нижній Дунай». Анотація  PDF
M.I. Baranovska
 
2013 Посилення інноваційної активності в ненафтовому секторі Азербайджану Анотація
R.P. Sultanova
 
2011: частина І Інновації як чинник підвищення ефективності функціонування ринку праці. Анотація  PDF
A.M. Boiko
 
2010: частина І Структурна модель формування та безперервного розвитку інноваційного потенціалу країн в контексті підвищення міжнародної конкурентоспроможності. Анотація  PDF
E.H. Zhnakina
 
2013 Інтеграційні процеси в Організації Чорноморського економічного співробітництва. Тенденції та перспективи. Анотація
G.V. Semenikhin
 
2011: частина І Сучасний механізм управління освітнім процесом вищих навчальних закладів на основі інституціонально-інтеграційних чинників. Анотація  PDF
S.O. Bila
 
2014 Оцінка ефективності програм соціально-економічного розвитку черкаського регіону Анотація  PDF
Yu. Tkachenko, O. Zhuk
 
2013 Стратегії геоекономічного розвитку країн ОЧЕС Анотація
N. Kostenko
 
2011: частина І Конкурентоспроможність економік країн СНД в контексті розвитку глобалізації. Анотація  PDF
I. Akhnovska, A. Tofan
 
2014 Розвиток діяльності морських портів України в умовах глобалізації Анотація
I. Khadzhynov
 
1 - 25 з 35 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо