Пошук


 
Номер Назва
 
2013 Оцінка ефективності підприємств металургійної галузі методом DEA Анотація
S.M. Ivanov, T.Yu. Bugayevsky
 
2014 Розвиток діяльності морських портів України в умовах глобалізації Анотація
I. Khadzhynov
 
2013 Стратегії геоекономічного розвитку країн ОЧЕС Анотація
N. Kostenko
 
2012 Современная концепция развития системы научно-образовательных услуг Анотація
L.V. Krivenko
 
2014 Конкурентоспроможність сектору подорожей і туризму України на міжнародному туристичному ринку Анотація  PDF
G. Gorina
 
2013 Єврорегіон "Нижній Дунай": перспективи розвитку інноваційних форм транскордонної кооперації в умовах розширення ЄС. Анотація
S.I. Kovalenko
 
2011: частина ІІ Обеспечение международной конкурентоспособности человеческих ресурсов в условиях интернационализации предпринимательской деятельности. Анотація
E.S. Shiletc
 
2012 Прикладной аспект инвестиционной политики современных ТНК Анотація
E.Ju. Denisova
 
2014 Теоретико-методичні засади дослідження результатів конкуренції на макрорівні Анотація  PDF
Yu. Bocharova
 
2011: частина ІІ Государственная финансовая поддержка коммерческих инноваций в странах Европы и Центральной Азии. Анотація
O.V. Mesha
 
2012 Современная парадигма конкурентоспособности и эффективность инноваций в условиях глобального рынка Анотація
K.D. Gurova, L.I. Pronkina
 
2014 Концептуальні засади формування конкурентоспроможності національної економіки Анотація  PDF
O. Berezina
 
2013 Механізм державної підтримки формування інноваційного потенціалу країн. Анотація  PDF
Е.G. Zhnakina
 
2011: частина І Стратегия развития интеллектуального потенциала предприятия как фактор его экономического роста. Анотація
I.V. Zhogova
 
2012 Управление конкурентоспособностью предприятия: макро- и микроуровень Анотація
V.V. Birkentale, A.A. Zima
 
2013 Economic development and the changes of health care policy in the conditions of globalization: Lithuanian case Анотація
J. Čiburienė, G. Čiburaitė
 
2013 Інвестиційна діяльність у будівництві Азербайджану Анотація
I. Hasanov
 
2010: частина ІІ Конкурентоспособность предприятия как фактор адаптации промышленных предприятий в мировой рынок. Анотація
O.N. Anisimova
 
2013 Сталий розвиток інфраструктури країн ЧЕС у контексті створення транскордонних промислових кластерів. Анотація  PDF
A. Taranich
 
2012 К вопросу диалектики формирования парадигмы глобального регионального развития Анотація
A.V. Shishackij
 
2010: частина ІІ Кластеризация как фактор повышения уровня конкурентоспособности страны. Анотація
N.V. Balabanova
 
2013 Особливості видів і напрямів бенчмаркінгу транспортного підприємства Анотація
V. Shuklina, A. Bairova
 
2012 Проблемы развития экономики Украины с учетом вызовов глобального мира, пути выхода их кризиса Анотація
G.V. Semenihin
 
2010: частина І Разработка стратегии финансировния металлургических предприятий на основе проведения экономической диагностики. Анотація
V.V. Gonchar, A.V. Kalinin
 
2013 Детермінанти європейської моделі конкурентоспроможного розвитку макрорегіонів. Анотація  PDF
A.V. Shishackiy
 
1 - 25 з 35 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо