Пошук


 
Номер Назва
 
2014 Основні тенденції розвитку інноваційного та наукового потенціалу регіонів України Анотація  PDF
S. Greben
 
2014 Інноваційно-орієнтоване управління соціально-економічного розвитку регіону Анотація  PDF
E. Vlizlo, I. Vlizlo
 
2013 Удосконалення системи професійного розвитку працівників на підприємстві - важлива складова забезпечення інноваційного розвитку економіки. Анотація
A.N. Boyko
 
2013 Методологические аспекты менедмента измений в организациях в инновационной экономике Анотація
A.O. Blinov
 
2010: частина ІІ Механизм инновационного развития Донецкого региона в условиях дефицита ресурсов. Анотація
V.S. Voloshin, I.A. Lentcov
 
2012 Проблемы развития экономики Украины с учетом вызовов глобального мира, пути выхода их кризиса Анотація
G.V. Semenihin
 
2014 Фінансово-економічне становище машинобудівних підприємств України Анотація
O. Khadzhynova
 
2012 Інноваційна компонента конкурентоспроможності національної економіки Анотація  PDF
T.S. Medvedkin
 
2012 Анализ основных тенденций инновационного развития стран черноморского экономического сотрудничества в условиях глобализации Анотація
Ja.A. Kuchko
 
2012 Трансферт технологий как фактор инновационного развития металлургических предприятий Украины Анотація
L.G. Kapranova
 
2014 Рейтинг інноваційного розвитку регіонів України Анотація  PDF
V. Bolgov
 
2013 Концепція створення національної системи трансферу знань. Анотація  PDF
T.S. Medvedkin
 
2013 Економіка знань як інституційне середовище інноваційного розвитку підприємств за рахунок використання креативності персоналу. Анотація
E.V. Martyakova, D.A. Krikunenko
 
2011: частина ІІ Государственная финансовая поддержка коммерческих инноваций в странах Европы и Центральной Азии. Анотація
O.V. Mesha
 
2013 Розвиток форсингу інноваційних досліджень як механізм підвищення ефективності внутрішньо фірмової інтеграції. Анотація  PDF
G.G. Turalina
 
2011: частина І Роль регионов в инновационном развитии национальной экономики. Анотація
V.S. Voloshin, T.G. Logutova
 
2013 Особливості формування міжнародної конкурентоспроможності України в контексті інноваційного розвитку єврорегіону «Донбас». Анотація  PDF
O.V. Taranich
 
2010: частина ІІ Оcновные тенденции инновационного развития мирового металлургического комплекса в условиях кризиса. Анотація
A.G. Muzychenko
 
2010: частина ІІ Анализ объема и структуры иностранных инвестиций в Украине. Анотація
N.V. Nikeshina
 
1 - 19 з 19 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо