2014

Зміст

Інформація про збірник

© Донецький національний університет, 2014
PDF

Статті

A. Alosha
1-3
I. Аkhnovska
4-10
L. Barannik
10-14
O. Berezina
PDF
14-17
T. Belokin
PDF
17-21
V. Bolgov
PDF
21-26
Yu. Bocharova
PDF
26-31
I. Vasylenko
PDF
31-34
T. Vyshynska
PDF
35-38
E. Vlizlo, I. Vlizlo
PDF
38-42
M. Vodianyk
PDF
42-45
A. Volochko
PDF
45-50
A. Voronin
PDF
50-53
M. Goncharenko
PDF
53-58
N.M. Honcharova
PDF
58-64
G. Gorina
PDF
64-67
G. Gohberg
PDF
67-69
S. Greben
PDF
69-74
O. Dankeieva
PDF
74-77
V. Darmogray, V. Gusak
PDF
77-82
T. Dernova
PDF
83-88
K. Dorofeyeva
PDF
88-91
S. Drobot
PDF
91-94
V. Druzhinina, O. Zalunina, K. Makhinya
PDF
94-98
G. Duginets, I. Relina
PDF
98-103
A. Efremenko
103-108
A. Zhelizniak
PDF
109-112
Z. Zhyvko
112-116
A. Zhuchenko
PDF
116-121
O. Zakharchenko
PDF
121-126
Y. Kinchevska
127-130
O. Kovalenko
130-135
S. Kovalyik
PDF
135-139
V. Kovtun
PDF
139-142
T. Kozhukhova
PDF
142-147
O. Krupsky
PDF
148-153
Yu. Kulyk, M. Krylo
PDF
153-156
K. Ladychenko
PDF
156-161
S. Lyshko
PDF
161-165
D. Lomonosov
PDF
166-169
A. Malovychko
169-172
S. Malovychko
PDF
172-174
V. Mylenkyy
PDF
175-179
S. Nazarenko, O. Zabolotniy
PDF
179-185
I. Poberezhna
PDF
185-189
O. Pryhodiuk
PDF
189-193
O. Pyatkovska
PDF
193-198
T. Ratushna
PDF
199-202
M. Savchenko
PDF
202-206
A. Synychenko
PDF
206-210
O. Stalinska
210-214
A. Suray
PDF
214-217
I. Taranenko
PDF
217-222
M. Tymchak
PDF
222-226
Yu. Tkachenko, O. Zhuk
PDF
226-230
R. Tolpezhnikov, L. Mamatova
230-235
A. Tregubov, M. Slokva
PDF
235-239
N. Tronenko
PDF
239-244
P. Filipenko
PDF
244-247
I. Khadzhynov
248-251
O. Khadzhynova
252-257
B. Hassyna
257-260
I. Shpylovyi
PDF
260-265
O. Shuliezhko
PDF
265-269