2011

частина ІІ

Зміст

Інформація про збірник

© Донецький національний університет, 2011
PDF

Статті

M.V. Makarenko, O.M. Harkusha
PDF
434-439
Yu.V. Makogon
440-454
A.Ye. Manukian, I.B. Avanesova
PDF
454-458
O.V. Martiakova
PDF
458-464
Ammar Makharik
465-469
Ye.O. Medvedkina
PDF
469-474
I.M. Miesiechko
PDF
474-481
O.V. Mesha
481-485
Yu.V. Mihushchenko
PDF
486-494
M.V. Mikaelian
494-498
L.I. Mikhailova, O.M. Zamora
498-503
A.I. Mokii, M.I. Fleichuk, A.M. Humeniuk
PDF
503-511
O.O. Moldovan
PDF
511-516
H.H. Muzychenko
PDF
517-523
V.I. Muntiian
PDF
523-528
N.Ye. Muromets
PDF
528-533
A.V. Musiienko
PDF
533-537
S.Yu. Musiienko
PDF
537-541
M.G. Nikitina, A.G. Starish
542-547
V.Ya. Omelchenko, H.P. Omelchenko
PDF
547-552
H.O. Oriekhova
PDF
552-558
T.V. Oriekhova, V.V. Birkentale
PDF
559-565
Yu.V. Orlovska, I.Ye. Relina
PDF
565-570
A.I. Ostapenko
571-576
R.V. Palahusynets
PDF
576-586
Ye.H. Panchenko, L.P. Petrashko
PDF
586-590
A.P. Perenchuk
591-595
V.V. Pylypenko
PDF
595-601
V.V. Podunai
601-607
I.I. Puzanov
PDF
607-615
O.A. Raditsa
PDF
615-619
A.O. Rudnitckii, D.B. Mirankov
619-623
N.V. Rumiantcev, M.I. Medvedeva
624-628
O.M. Riabchyn
PDF
628-632
O.M. Riabchyna
PDF
633-635
O.V. Svidrak
PDF
636-640
L.V. Semkova
PDF
640-646
L.A. Syvolap
PDF
646-650
T.F. Sydorchenko
PDF
650-654
Kh.G. Sirashki
655-659
Krasimira Slaveva
660-665
Ye. Sozinova
PDF
666-670
R.V. Spivak
671-674
A.E. Stepanova
675-684
O.V. Taranych, A.V. Taranych
PDF
684-689
V.M. Tkachenko
PDF
689-693
R.O. Tolpezhnikov
PDF
693-697
T.Sh. Torosian, L.N. Sargsian
697-701
G.V. Turban
702-706
Iun Van Ten
706-713
I.R. Udud
PDF
714-719
N.Yu. Fedoryshyn
PDF
719-724
T.H. Kharchenko
PDF
725-729
K.L. Khvostykov, O.V. Omelchenko
PDF
729-735
S. Tcanova
735-740
Iu.I. Chentukov
740-745
H.O. Chernichenko, O.M. Chernoivanova
PDF
745-751
Akhmed Kader Shamal
PDF
751-757
R.M. Shafiev, I.A. Orlov
757-761
V.I. Shevtcova, Ia.A. Shevtcova
762-766
L.V. Shykova
PDF
766-770
E.S. Shiletc
771-776
L.V. Shkvaria
777-783
A.B. Yatsenko
PDF
783-789
M.A. Bassim
789-793
J.A. Ciburiene
794-799
M.A. Davtyan
799-804
N. Golubovic, T. Stefanović
804-819
G.R. Hayrapetyan, V.L. Hayrapetyan
819-825
L. Naydenov
825-830
D. Radenkovic-Jocić, M. Marjanovic
830-835
M. Šenfelde
835-840
Sh. Shaburishvili
840-845